Co to jest firewall?

  • admin
  • 23 września 2013
  • Informacje
  • Możliwość komentowania Co to jest firewall? została wyłączona

zapora-firewallFirewall jest to inaczej zapora sieciowa – jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów komputerowych przed intruzami. Do podstawowych zadań firewalla należy filtrowanie połączeń wchodzących i wychodzących oraz odmawianie żądań dostępu uznawanych za niebezpieczne. Poprawnie skonfigurowany firewall umożliwia stworzenie podsieci (strefy ograniczonego zaufania), która izoluje od zewnętrznej sieci lokalne serwery umożliwiające usługi na zewnątrz.

Typy zapór sieciowych:

● filtrujące – monitorujące przepływające przez nie pakiety sieciowe, przepuszczające tylko te, które są zgodne z ustawionymi na danej zaporze regułami

● zapory pośredniczące (proxy) – w imieniu użytkownika wykonują połączenie z serwerem (na przykład zamiast bezpośredniego uruchomienia sesji http do

zdalnego serwera www, uruchamiana jest wpierw sesja z zaporą i dopiero stamtąd uruchamiane jest połączenie z systemem zdalnym

● oprogramowanie komputerów stacjonarnych – udostępnia wybrane porty do połączeń „z zewnątrz” i udostępnia połączenia „na zewnątrz” komputera wybranym

usługom/programom, monitorując ich ruch.